hentbol kuponu nasil olusturulur Için 5-İkinci Trick

Ben Amerikali sava§ arkada§larimi, erinden en yuksek rutbeli subayina denli her dem gok sevmi§ ve saymi§imdir. Onlar gukulatalar, enfes soguk etler, gorekler, tatlilar yerlerken, iyi iyi biralar igerlerken kendilerini kiskanmak aklimin ko§esinden gegmemi§tir. Qunku bunlari oymak onlarin hakkidir. Servet sahibi bir memleketin gocuklari olduklari halde bizim gibi geda memleketlere yardim ellerini uzatmi§, du§manlarimiz komunistlere kar§i bizleri beklemek igin her §eylerini seferber etmi§ bu insanoğlu ne yapsalar layik, ne yeseler haktir.

Kendimi Tezel’e boyle dilenen baki§larla bakarken sobelemek uzereydim ama, Ay§en beni benden once yakalami§ olmali:

Qankaya tepesinde parka oturdugumdan buyana iki an gegmedi saniyorum. §imdi nerdeyim? Nasil bir hizla indim, nasil bir hizla gegtim Kizilay’i, ne dönem yurudum o uzun, her doğrusu gece kulupleriyle meşgul Gazi Mustafa Kemal Bulvarini? Higbir §ey olmami§ sanki. Higbir §ey olmuyor. O kulupler dolup dolup bo§aliyor.

Torenin bildirilen ba§langig saati ustunden daha otuz an de gegmedi. Daha Kamer§en, Generalin oglu, -Ertan miydi süfli?- kiz tarafi anne ve moruk olarak, oglan tarafi General, Generalin karisi ve karisinin kizkarde§i, karisinin bay karde§i olarak ayrica; ayrica bu er kişi karde§le bu koca karde§in karisi da onem sirasinin az di§ina itilmi§ olarak, dugun salonunun giri§ kapisi onune dizilmi§ler, gelenleri kar§iliyorlar. i§te onlar. O güveyi dayisiyla o dayinin karisi, bu siraya yarim omuzla da olsa, ne denli katilmak isteseler bo§.

Butun mitinglerimizde, boykotlarimizda Ahmet’i omuzba§imda gorurum. Elimi sikmak istemi§ti bir kez, geri gekmi§tim. Bana elini uzattigini ya arkada§larim gordulerse, niteleyerek bile gok korkmu§tum. Elimi sikacak kadar yakinim oldugunu bilmelerini istemezdim. Ali Mahir’nin en koyu yarasina, o aciya bigâne tutmak ise hig elimde degildi.

O arkada§i sima, §imdi kar§isinda da, ho§goruyle dalgasini gegiyor Tezel. Bardagindan buyuk bir yudum igki alirken kis kis guluyor bir taraftan da. Ay§en’in linke git yuzunun yarisi gorundu.

Tezel, bu dolaşma sorguya gekilmelere gelemez. Bu bap§mayi bitirmeli. Bir an once kestirip atmali. Bir an once bile pembe kopugun ayaklari dibinde dolanip durmalarina son vermeli:

Esat’in bu kesiminde kuguk esnafla kuguk memurlar, gogunlugu orantı halli kimseler oturur. Ozellikle a§agilara sarkan taç sokaklarda. Ali Cambaz’nin da bu sokaklardan birinin ba§inda bir cazibe-televizyon onarim dukkani var. Dukkanin on yildir kiracisiymi§. §imdi bir suredir kendisi bile dukkanin arkasindaki iki odada oturuyor. Er olen kizkarde§inin dü ogluyla birlikte. iki ug yil oncesine değin, Ali Sanatkâr bizim kom§umuzdu. Bilebildigim kadariyla bu kesime, dukkanin arkasina bahis bul Ahmet dolayısıyla ta§indi. Ahmet.

Pistte bir yigin adam kolkola girmi§, kuyruk kuyruga gelmi§, samba adimlariyla Redif subay olur de / donmez er meydanindan’ i oynuyor!

Tezel’in uzakligi yava§ yava§ dagiliyor. Seviniyorum. Onun o, her §eye gulen anlayışsız canliligi oylesine vacip ki bana §imdi. Qunku Ay§en, asansorun onunden giri§ kapisina dogru gittikge kayarak benimle yuzyuze yönelmek uzere.

O gunler iginde bir gun size gelirsem butun bunlari anlativermekten bile korktum. Sonrasında da o guven veren, beni isitan kolunuza artik hig kopamayasiya siginip kalmaktan Omer abi.

Zehra, maruz her gorevden kendisine buyuk onur payi gikarir. Elinden gelse, higbir §eye kimseyi bula§tirmayacak fakat, planlamadaki gorevinize son verili§inin ardindan, nerdeyse bizlerin omuzlari ustunde ogretim uyeligine mevrut sizin yakininiz oldugunu bilmesinden belki, katı kugumsedigi Ay§en’in bile arada sirada bir i§in ucundan tutmasina icazet verirdi.

Dogrulunca yeniden ilhan’in sesini i§itiyorum. Tezel’i yalniz sanip yanma gelmeye baştan gabalayan Erturk’u omzundan yakalami§:

Oyle ya, arada bunlar olmasa kimse bir derdini postayla dogrudan bir orgute bildiremez, o kugucuk kagitlar da ba§ka bir yolla o buyuk orgutun buyuk adamlarinin eline ula§amaz degil mi?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *